Site logo

Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia: 30. decembra 2022

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú naše zásady a postupy zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich informácií pri používaní služby a informujú vás o vašich právach na ochranu osobných údajov a o tom, ako vás zákon chráni.

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Výklad a vymedzenie pojmov

Interpretácia

Slová, ktorých počiatočné písmeno je veľké, majú významy definované za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sú uvedené v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov:

Účet znamená jedinečný účet vytvorený pre vás na prístup k našej službe alebo častiam našej služby.

Spoločnosť (v tejto Zmluve označovaná ako „Spoločnosť“, „My“, „Nás“ alebo „Naša“) sa vzťahuje na DMTD s.r.o., Nábrežie arm.gen. Ludvíka Svobodu 1938/20, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 811 02, Slovenská republika. IČO: 54 672 546

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré webová stránka umiestňuje do vášho počítača, mobilného zariadenia alebo akéhokoľvek iného zariadenia a ktoré okrem mnohých použití obsahujú podrobnosti o vašej histórii prehliadania tejto webovej stránky.

Krajina: Slovenská Republika

Zariadenie znamená akékoľvek zariadenie, ktoré má prístup k službe, ako je počítač, mobilný telefón alebo digitálny tablet.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby.

Služba sa vzťahuje na webovú stránku.

Poskytovateľ služieb znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá spracúva údaje v mene spoločnosti. Vzťahuje sa na spoločnosti tretích strán alebo jednotlivcov zamestnaných spoločnosťou na uľahčenie služby, poskytovanie služby v mene spoločnosti, na vykonávanie služieb súvisiacich so službou alebo na pomoc spoločnosti pri analýze toho, ako sa služba používa.

Údaje o používaní sa vzťahujú na údaje zhromaždené automaticky, buď generované používaním služby, alebo zo samotnej infraštruktúry služby (napríklad trvanie návštevy stránky).

Webová stránka odkazuje na Kryptonákup.sk, prístupnú z https://www.kryptonakup.sk/

Vy ste jednotlivec, ktorý pristupuje k službe alebo ju používa, alebo spoločnosť alebo inú právnickú osobu, v mene ktorej takáto osoba pristupuje k službe alebo ju používa, podľa toho, čo je vhodné.

Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov

Typy zhromaždených údajov

Osobné údaje

Počas používania našej služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré možno použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu vás. Informácie umožňujúce identifikáciu osôb môžu okrem iného zahŕňať:

E-mailová adresa

Údaje o používaní

Údaje o používaní

Údaje o používaní sa zhromažďujú automaticky pri používaní služby.

Údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho zariadenia (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Keď pristupujete k službe prostredníctvom mobilného zariadenia, môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie, okrem iného vrátane typu mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečného ID vášho mobilného zariadenia, IP adresy vášho mobilného zariadenia, vášho mobilného operačného systému, typu mobilného internetového prehliadača, ktorý používate, jedinečných identifikátorov zariadenia a ďalších diagnostických údajov.

Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré váš prehliadač odosiela vždy, keď navštívite našu službu alebo keď pristupujete k službe prostredníctvom mobilného zariadenia.

Sledovacie technológie a súbory cookie

Súbory cookie a podobné sledovacie technológie používame na sledovanie aktivity v našej službe a ukladanie určitých informácií. Používané sledovacie technológie sú majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšenie a analýzu našej služby. Technológie, ktoré používame, môžu zahŕňať:

Súbory cookie alebo súbory cookie prehliadača. Súbor cookie je malý súbor umiestnený vo vašom zariadení. Vášmu prehliadaču môžete nariadiť, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby označil, kedy sa súbor cookie odosiela. Ak však súbory cookie neprijmete, je možné, že nebudete môcť používať niektoré časti našej služby. Pokiaľ ste neupravili nastavenie prehliadača tak, aby odmietal súbory cookie, naša služba môže používať súbory cookie.

Webové majáky. Niektoré časti našej služby a naše e-maily môžu obsahovať malé elektronické súbory známe ako webové majáky (označované aj ako jasné gify, pixelové značky a jednopixelové gify), ktoré umožňujú spoločnosti napríklad počítať používateľov, ktorí navštívili tieto stránky alebo otvorili e-mail, a pre ďalšie súvisiace štatistiky webových stránok (napríklad zaznamenávanie popularity určitej sekcie a overovanie integrity systému a servera).

Súbory cookie môžu byť „trvalé“ alebo „relačné“. Trvalé súbory cookie zostanú vo vašom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení, keď prejdete do režimu offline, zatiaľ čo súbory cookie relácie sa vymažú, akonáhle zatvoríte webový prehliadač. Viac informácií o súboroch cookie nájdete na webovej stránke Zásady ochrany osobných údajov zadarmo.

Súbory cookie relácie aj trvalé súbory cookie používame na nižšie uvedené účely:

Nevyhnutné / základné súbory cookie

Typ: Súbory cookie relácie

Spravujeme: My

Účel: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby vám poskytli služby dostupné prostredníctvom webovej stránky a umožnili vám používať niektoré z jej funkcií. Pomáhajú autentifikovať používateľov a zabraňujú podvodnému používaniu používateľských účtov. Bez týchto súborov cookie nie je možné poskytovať služby, o ktoré ste požiadali, a tieto súbory cookie používame iba na to, aby sme vám tieto služby poskytli.

Zásady používania súborov cookie / Oznámenie o prijatí súborov cookie

Typ: Trvalé súbory cookie

Spravujeme: My

Účel: Tieto súbory cookie identifikujú, či používatelia súhlasili s používaním súborov cookie na webovej stránke.

Funkčné súbory cookie

Typ: Trvalé súbory cookie

Spravujeme: My

Účel: Tieto súbory cookie nám umožňujú zapamätať si voľby, ktoré urobíte, keď používate webovú stránku, ako napríklad zapamätanie si vašich prihlasovacích údajov alebo jazykových preferencií. Účelom týchto súborov cookie je poskytnúť vám osobnejší zážitok a zabrániť tomu, aby ste museli pri každom použití webovej stránky znova zadávať svoje preferencie.

Ďalšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, a o vašich možnostiach týkajúcich sa súborov cookie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie alebo v časti Súbory cookie v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Používanie vašich osobných údajov

Spoločnosť môže používať osobné údaje na nasledujúce účely:

Na poskytovanie a udržiavanie našej služby vrátane monitorovania používania našej služby.

Ak chcete spravovať svoj účet: spravovať vašu registráciu ako používateľa služby. Osobné údaje, ktoré poskytnete, vám môžu poskytnúť prístup k rôznym funkciám služby, ktoré máte ako registrovaný používateľ k dispozícii.

Na plnenie zmluvy: vývoj, dodržiavanie a plnenie kúpnej zmluvy na produkty, položky alebo služby, ktoré ste si zakúpili, alebo akejkoľvek inej zmluvy s nami prostredníctvom služby.

Aby sme vás mohli kontaktovať: Aby sme vás kontaktovali prostredníctvom e-mailu, telefonických hovorov, SMS alebo iných rovnocenných foriem elektronickej komunikácie, ako sú push notifikácie mobilnej aplikácie týkajúce sa aktualizácií alebo informatívnej komunikácie súvisiacej s funkciami, produktmi alebo zmluvnými službami vrátane bezpečnostných aktualizácií, ak je to potrebné alebo primerané na ich implementáciu.

Aby sme vám mohli poskytovať novinky, špeciálne ponuky a všeobecné informácie o iných tovaroch, službách a udalostiach, ktoré ponúkame a ktoré sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili alebo na ktoré ste sa pýtali, pokiaľ ste sa nerozhodli nedostávať takéto informácie.

Spravovanie vašich požiadaviek: Na účasť a správu vašich požiadaviek pre nás.

Pre obchodné prevody: Vaše informácie môžeme použiť na vyhodnotenie alebo uskutočnenie zlúčenia, odpredaja, reštrukturalizácie, reorganizácie, zrušenia alebo iného predaja alebo prevodu niektorých alebo všetkých našich aktív, či už ako nepretržitá činnosť alebo v rámci konkurzného, likvidačného alebo podobného konania, v ktorom osobné údaje, ktoré máme k dispozícii o používateľoch našich služieb, patria medzi prevedené aktíva.

Na iné účely: Vaše informácie môžeme použiť na iné účely, ako je analýza údajov, identifikácia trendov používania, určenie efektívnosti našich propagačných kampaní a na vyhodnotenie a zlepšenie našich služieb, produktov, služieb, marketingu a vašich skúseností.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v nasledujúcich situáciách:

S poskytovateľmi služieb: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb, aby sme mohli monitorovať a analyzovať používanie našej služby, aby sme vás mohli kontaktovať.

Pre obchodné prevody: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať alebo prenášať v súvislosti s alebo počas rokovaní o akejkoľvek fúzii, predaji majetku spoločnosti, financovaní alebo akvizícii celého nášho podnikania alebo jeho časti inej spoločnosti.

• S pridruženými spoločnosťami: Vaše informácie môžeme zdieľať s našimi pridruženými spoločnosťami, v takom prípade budeme od týchto pridružených spoločností vyžadovať, aby dodržiavali tieto zásady ochrany osobných údajov. Medzi pridružené spoločnosti patrí naša materská spoločnosť a akékoľvek iné dcérske spoločnosti, partneri spoločného podniku alebo iné spoločnosti, ktoré kontrolujeme alebo ktoré sú pod spoločnou kontrolou s nami.

S obchodnými partnermi: Vaše informácie môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi, aby sme vám ponúkli určité produkty, služby alebo propagačné akcie.

S ostatnými používateľmi: keď zdieľate osobné údaje alebo inak komunikujete vo verejných priestoroch s inými používateľmi, takéto informácie si môžu prezerať všetci používatelia a môžu byť verejne distribuované mimo nich.

S vaším súhlasom: Vaše osobné údaje môžeme s vaším súhlasom zverejniť na akýkoľvek iný účel.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Spoločnosť bude uchovávať Vaše osobné údaje iba tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak sa od nás vyžaduje, aby sme vaše údaje uchovávali v súlade s platnými zákonmi), riešenie sporov a presadzovanie našich právnych dohôd a zásad.

Spoločnosť bude tiež uchovávať údaje o používaní na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa vo všeobecnosti uchovávajú na kratšiu dobu, s výnimkou prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie bezpečnosti alebo na zlepšenie funkčnosti našej služby, alebo sme zo zákona povinní uchovávať tieto údaje počas dlhších časových období.

Prenos vašich osobných údajov

Vaše informácie, vrátane osobných údajov, sa spracúvajú v prevádzkových kanceláriách spoločnosti a na akýchkoľvek iných miestach, kde sa nachádzajú strany zapojené do spracovania. Znamená to, že tieto informácie môžu byť prenesené a uchovávané v počítačoch nachádzajúcich sa mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony o ochrane údajov môžu líšiť od zákonov vo vašej jurisdikcii.

Váš súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasleduje odoslanie takýchto informácií, predstavuje váš súhlas s týmto prenosom.

Spoločnosť podnikne všetky kroky primerane potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a aby nedošlo k žiadnemu prenosu vašich osobných údajov do organizácie alebo krajiny, pokiaľ nie sú zavedené primerané kontroly vrátane bezpečnosti vašich údajov a iných osobných informácií.

Vymazanie vašich osobných údajov

Máte právo vymazať alebo požiadať, aby sme pomohli s vymazaním osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili.

Naša služba vám môže poskytnúť možnosť odstrániť určité informácie o vás zo služby.

Svoje údaje môžete kedykoľvek aktualizovať, zmeniť alebo odstrániť tak, že sa prihlásite do svojho účtu, ak ho máte, a navštívite sekciu nastavení účtu, ktorá vám umožní spravovať vaše osobné údaje. Môžete nás tiež kontaktovať a požiadať o prístup, opravu alebo vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Upozorňujeme však, že možno budeme musieť uchovávať určité informácie, ak na to máme zákonnú povinnosť alebo zákonný základ.

Zverejnenie vašich osobných údajov

Obchodné transakcie

Ak je spoločnosť zapojená do fúzie, akvizície alebo predaja aktív, vaše osobné údaje môžu byť prenesené. Upozorníme vás na to skôr, ako sa vaše osobné údaje prenesú a začnú sa na ne vzťahovať iné zásady ochrany osobných údajov.

Presadzovanie zákona

Za určitých okolností môže byť spoločnosť požiadaná, aby zverejnila vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo v reakcii na platné žiadosti verejných orgánov (napr. súd alebo vládna agentúra).

Ďalšie právne požiadavky

Spoločnosť môže zverejniť Vaše osobné údaje v dobrej viere, že takéto konanie je nevyhnutné na:

• Splnenie zákonnej povinnosti

• Chráňte a obhajujte práva alebo majetok spoločnosti

• Zabráňte alebo vyšetrujte možné protiprávne konanie v súvislosti so Službou

• Chrániť osobnú bezpečnosť používateľov Služby alebo verejnosti

• Chráňte sa pred právnou zodpovednosťou

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, ale nezabudnite, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Ochrana osobných údajov detí

Naša služba nie je určená pre osoby mladšie ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné identifikačné údaje od osôb mladších ako 13 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné údaje od kohokoľvek mladšieho ako 13 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Ak sa potrebujeme spoliehať na súhlas ako právny základ pre spracovanie vašich údajov a vaša krajina vyžaduje súhlas rodiča, môžeme pred zhromažďovaním a používaním týchto informácií vyžadovať súhlas vášho rodiča.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré neprevádzkujeme. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite.

Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Dáme vám vedieť prostredníctvom e-mailu a/alebo výrazného oznámenia v našej službe predtým, ako zmena nadobudne účinnosť, a aktualizujeme dátum „Posledná aktualizácia“ v hornej časti týchto zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame vám, aby ste tieto zásady ochrany osobných údajov pravidelne kontrolovali, či neobsahujú nejaké zmeny. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať:

• E-mailom: info@kryptonakup.sk